Concert per Cinema Mut

Anna Francesch & Mateu Peramiquel

Mute Cinema Concert 

A partir d’una sel∙lecció guiada pel crític de cinema Rafel Miret que repassa els grans títols de les grans corrents estilístiques del cinema mut els músics proposen un acompanyament original.

Es tracta d’un cicle de tres pel∙lícules acompanyades d’un programa de música creada especialment per veu i piano pels músics Anna Francesch i Mateu Peramiquel

Els títols han estat escollits curosament per poder representar a grans trets els principals estils d’avantguarda de l’època. Així, gràcies al consell i l’assessorament de Rafel Miret s’ha creat la següent llista que pretén ser representativa i alhora introduïr quelcom nou:

-BERLIN, SYMPHONIE EINER GROßSTADT, de Walter Ruttmann [cinema expressionista alemany]

-THE CAMERAMAN, de Buster Keaton [cinema còmic americà] 

-UN HOMBRE CON UNA CÁMARA  еловек с киноаппаратом), de Dziga Vértov [avantguarda soviètica]

El que proposem també és sortir de la coneguda “creació de banda sonora” amb piano afegint la veu com a instrument capaç de crear leinmotifs, fragments parlats i improvitzacions a partir de la pel∙lícula.

Es tracta doncs d’un repertori creat a mida per a cada pel∙lícula, amb improvització, música d’autors de l’època com Kurt Weill, Edith Piaff, Britten, Gershwin, Prokofiev, grans standarts del Real Book, Roger&Hammerstein o fins i tot compositors i músics actuals com Björk o més antics com Schubert... que acompanyen les pel∙lícules.

El fet que els dos músics tinguin formació en música clàssica i alhora en jazz, músiques improvitzades i musical fa que la transició entre “estils” sigui completament natural i creativa alhora que enriqueix la pel∙lícula i el repertori que l’acompanya.

És un projecte innovador pel que fa a la música acompanyada de pel∙lícules mudes sortint del repertori més comú (pel que fa referència a grans títols) però alhora investigant i fent gaudir a l’espectador d’un tast de cada gènere. Afegeix veu, cançó i per tant una dimensió completament nova a les pel∙lícules creant un espectacle nou en tots els sentits.

El projecte porta un any i mig girant per Catalunya i ha estat presentat amb gran acollida al Fringe del Festival de Música Internacional de Torroella de Montgrí, al Recinte Modernista de Sant Pau, al Círcol Maldà o al Festival d’Estiu de Reus entre molts d’altres. 

From a selection guided by film critic Rafael Miret that reviews the major titles of the major stylistic trends of silent film the musicians create an original accompaniment for each movie.

It is a serie of three films accompanied by a program of music specifically created for voice and piano by the musicians Mateu Peramiquel and Anna Francesch.

The titles were chosen carefully to represent the main styles of the time. Thus, thanks to the advice and guidance of Rafel Miret, they created the following list that is intended to be representative and at the same time introduce something new:

-BERLIN, SYMPHONIE einer GROßSTADT, Walter Ruttmann [German expressionist cinema]

-THE CAMERAMAN, Buster Keaton [American comic cinema]

-A MAN WITH A MOVIE CAMERA (Человек с киноаппаратом) de Dziga Vértov [Soviet avant-garde]

What we propose is also out of the famous "soundtrack creation" adding voice with piano as an instrument capable of creating leinmotifs, improvisations and spoken fragments from the film by.

It is therefore a repertoire created specifically for each film, with improvisation, composers of the time such as Kurt Weill, Edith Piaf, Britten, Gershwin, Prokofiev, great Standarts of the Real Book of Roger & Hammerstein or Even current composers and musicians such as Björk or David Bowie or older as Schubert or Britten.

The fact that the two musicians have training in both classical music and jazz, improvised music makes transition between "styles" completely natural and creative while enriches the film and accompanying repertoire.

It is an innovative project regarding music to accompany silent films leaving most common repertoire (with regard to major titles) but also enjoying research and giving the audience a taste of every genre. Adding voice, song and therefore a completely new dimension to the movies creating a new show for all senses in every way.

The project has been touring around Catalonia for almost two years and has been presented with great success at the Fringe of the  International Music Festival in Torroella de Montgrí, the Circle Malda, Modernist Space of Sant Pau and the Summer Festival in Reus among others.

 

Photographer: Ariadna Salvador

Festival: Can Deu. January 2015